לחך החוף תמונה הבאה  © Photo: Ron Frumkin  
 
Plantago squarrosa