סמר ימי תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Juncus maritimus