כמנון האניס תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Eithan Sela  
 
Pimpinella  anisum