לשון-פר מצרית בוסתני גימזו, פברואר תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Anchusa aegyptiaca