אגמון הכדורים תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Scirpoides holoschoenus