שיכרון זהוב ירושלים תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Hyoscyamus aureus