צלף רמון תמונה הבאה  © Photo: Eli Livne  
 
Capparis ramonensis