זקנית הטפר תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Barbula  unguiculata