כף-אווז הגינות תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Stephen Mifsud - Malta  
 
Chenopodium opulifolium