ניסנית נאה חרמון, 5-2012 © Photo: Erga Aloni  
 
Crepis pulchra