לחך מלבין תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Plantago albicans