איריס הלבנון הגן הבוטני בירושלים © Photo: Sara Gold  
 
Iris histrio