שום החורשים כרמל, יגור, 17-3-2012 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Yoav Gertman  
 
Allium dumetorum