שיטת ויקטוריה תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Acacia victoriae