חימצה שסועה יער בן-שמן, 27-3-2012 תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Cicer pinnatifidum