שמשון הדור תמונה קודמת   
 
Helianthemum vesicarium