חרטומית ערבית תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Schimpera arabica