עפעפית גדולת-פרחים תמונה הבאה  © Photo: Mori Chen  
 
Kickxia spartioides