סיסון קיפח תמונה קודמת  © Photo: Irit zuk kovacsi  
 
Sison exaltatum