מילה סורית עין צור - רמת הנדיב תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Fraxinus syriaca