פרסטיה מצרית תמונה קודמת  © Photo: Yaakov Gerzon  
 
Farsetia aegyptia