אלקנת הצבעים תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Alkanna  tinctoria