דודוניאה דביקה חולות החוף אזור חדרה תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Dodonea viscosa