דודוניאה דביקה תמונה הבאה  © Photo: Noam avitsel  
 
Dodonea viscosa