סחלב אנטולי תמונה קודמת  © Photo: Yaniv Tilinger-Gold  
 
Orchis anatolica