זיף-נוצה ריסני תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Pennisetum ciliare