תלתן בירותי תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Trifolium berytheum