אשבל ארך-שיבולת תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Stachys longispicata