עוקץ-עקרב צהוב חולות עגור, 3-2012 תמונה קודמת  © Photo: Mori Chen  
 
Heliotropium digynum