עוקץ-עקרב צהוב תמונה הבאה  © Photo: Mori Chen  
 
Heliotropium digynum