אלון הלבנון תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Quercus libani