אלון הלבנון תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Quercus libani