חצב מצוי תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Liora Keret  
 
Drimia  aphylla