פרע מחוספס תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Hypericum scabrum