חד-שפה תמים תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Ajuga iva