נורית סלילנית בשלוחת שריון, ממערב לנחל ערער חרמון, 5-2011 תמונה קודמת  © Photo: Ori Fragman-Sapir  
 
Ranunculus pinardii


israelbiz- בניית אתרים