אשבל הלבנון תמונה קודמת  © Photo: Erga Aloni  
 
Stachys libanotica