אשבל הלבנון תמונה הבאה  © Photo: Erela Hary  
 
Stachys libanotica