כשות הקורנית תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Cuscuta epithymum