זעזועית משובלת © Photo: Erga Aloni  
 
Briza humilis