שפתן מצוי תמונה הבאה  © Photo: Gadi Shaanan  
 
Serapias vomeracea