תלתן המגן © Photo: Erga Aloni  
 
Trifolium scutatum