צלע-שור מעורקת © Photo: Erga Aloni  
 
Bupleurum odontites