סיגל ריחני © Photo: Yehuda Marta  
 
Viola odorata