מקור-חסידה יפה תמונה הבאה  © Photo: Oron Yaakov  
 
Erodium botrys