סיסן זוני תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Catapodium marinum