גלימה גלילנית תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Monerma cylindrica