גלימה גלילנית תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Monerma cylindrica