בן-חיטה שלוש-זיפי © Photo: Erga Aloni  
 
Aegilops  triuncialis