רגלת הגינה עין עירון בשרון, 6-2022 תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Portulaca oleracea